Zorgboerderij

Zorgboerderij Landgoed de Meinweg is een prachtige plek waar rust en ruimte centraal staan. De activiteiten van de dagbesteding bestaan uit het verzorgen van paarden en kleinvee en het onderhoud van het omliggende terrein. Tevens bieden we creatieve en culinaire workshops aan en zijn we gestart met de aanleg van een voedselbos. Voor degene die lekker aan de slag wilt in het bos zijn de mogelijkheden eindeloos. Maar ook als je gewoon wilt ‘zijn’, is het op Landgoed de Meinweg heerlijk vertoeven.

Met onze kleinschalige aanpak proberen we zoveel mogelijk te kijken naar de individuele mogelijkheden en interesses van de deelnemers. Zo kan iedereen zich op zijn eigen manier ontwikkelen en dat doen waar degene zich het prettigst bij voelt. De mogelijkheid wordt gecreëerd om bepaalde vaardigheden op te bouwen en in stand te houden. Goede sfeer en gezelligheid zijn hierbij natuurlijk heel belangrijk.

Vanaf 1 januari 2024 zijn we aangesloten bij De coöperatie van Limburgse zorgboeren(CLZ).

De zorgboeren van CLZ staan voor:

1.Een aangename en groene plaats om te vertoeven, te ontmoeten en op gezonde manieren actief te zijn.
2.Persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering, gericht op ontwikkeling, herstel of behoud van eigen redzaamheid en gezondheid.
3.Kwaliteit van zorg door te werken met een landelijk kwaliteitssysteem voor zorgboeren.


Kim zorgt goed voor Winnie en zij weet heel veel over paarden…

De nadruk ligt op een positief en ondersteunend leer- en werkklimaat, waarbij persoonlijke kwaliteiten worden ontdekt en benut. Het uiteindelijke doel is om voor de cliënten een zo volwaardig mogelijke participatie in de maatschappij te realiseren. De meerwaarde van de dagbesteding op onze zorgboerderij zit vooral in de omgeving van het bedrijf. Deze biedt de mogelijkheid om te genieten van het buitengebied, het contact met onze dieren en het voedselbos.

Onze instelling is: ‘alles mag, niets moet’, waarbij we onze deelnemers wel blijven stimuleren. Naast de boerderijwerkzaamheden ondersteunen we de cliënten met hun (persoonlijke) doelen zoals het stimuleren van sociale contacten, de eigen regie versterken, de zelfredzaamheid en eigenwaarde vergroten

Tussen het hooi en stro genieten van een welverdiende lunch.

VOOR WELKE DOELGROEP

Zorgboerderij Landgoed de Meinweg verwelkomt o.a. volwassenen met:

-geestelijke gezondheidszorgeen licht-verstandelijke beperking
auditieve beperking – een autismespectrumstoornis
– NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Ook verwelkomen wij jongeren met ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en vormen van autisme. Wij bieden dagbesteding aan jongeren met gedrags – en/of ontwikkelingsstoornissen.

Daarnaast er is altijd ruimte om naar een individuele situatie te kijken

Ons Sjuurhoes, waar de dag begint en waar het altijd heel gezellig is…;-)

De activiteiten die binnen de dagbesteding worden aangeboden zijn zeer divers:

– verzorgen van de paarden en het kleinvee
– ontspannen in een natuurlijke omgeving
– meehelpen in ons voedselbos
– koken en bakken
– wandelen in het prachtige natuurgebied de Meinweg
– creatieve activiteiten
– meehelpen met klusjes op en rond het erf

Landgoed de Meinweg is niet productiegericht en naast deelnemen aan de activiteiten kan meelopen, meekijken en meebeleven ook een waardevolle dagbesteding zijn.

Wij hebben als doel een ontspannen en veilig leefklimaat te bieden voor onze deelnemers. Een bijzondere omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen.

“Een bijzondere omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen”