Zorgboerderij

Zorgboerderij Landgoed de Meinweg is een prachtige plek waar rust en ruimte centraal staan. De activiteiten van de dagbesteding bestaan uit het verzorgen van paarden en kleinvee en het onderhoud van het omliggende terrein. Tevens bieden we creatieve en culinaire workshops aan en zijn we gestart met de aanleg van een voedselbos. Voor degene die lekker aan de slag wilt in het bos zijn de mogelijkheden eindeloos. Maar ook als je gewoon wilt ‘zijn’, is het op Landgoed de Meinweg heerlijk vertoeven.

Met onze kleinschalige aanpak proberen we zoveel mogelijk te kijken naar de individuele mogelijkheden en interesses van de deelnemers. Zo kan iedereen zich op zijn eigen manier ontwikkelen en dat doen waar degene zich het prettigst bij voelt. De mogelijkheid wordt gecreëerd om bepaalde vaardigheden op te bouwen en in stand te houden. Goede sfeer en gezelligheid zijn hierbij natuurlijk heel belangrijk.

Kim zorgt goed voor Winnie en weet heel veel over paarden…

De nadruk ligt op een positief en ondersteunend leer- en werkklimaat, waarbij persoonlijke kwaliteiten worden ontdekt en benut. Het uiteindelijke doel is om voor de cliënten een zo volwaardig mogelijke participatie in de maatschappij te realiseren. De meerwaarde van de dagbesteding op onze zorgboerderij zit vooral in de omgeving van het bedrijf. Deze biedt de mogelijkheid om te genieten van het buitengebied, het contact met onze dieren en het voedselbos.

Onze instelling is: ‘alles mag, niets moet’, waarbij we onze deelnemers wel blijven stimuleren. Naast de boerderijwerkzaamheden ondersteunen we de cliënten met hun (persoonlijke) doelen zoals het stimuleren van sociale contacten, de eigen regie versterken, de zelfredzaamheid en eigenwaarde vergroten

Gezellig kletsen in de middagpauze…

VOOR WELKE DOELGROEP

Zorgboerderij Landgoed de Meinweg verwelkomt o.a. volwassenen met:

– een licht-verstandelijke beperking
– een autismespectrumstoornis
– NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Ook verwelkomen wij jongeren met ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en vormen van autisme. Wij bieden dagbesteding aan jongeren met gedrags – en/of ontwikkelingsstoornissen. Wanneer je kind extra zorg nodig heeft, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor PGB.

Daarnaast er is altijd ruimte om naar een individuele situatie te kijken

De activiteiten die binnen de dagbesteding worden aangeboden zijn zeer divers:

– verzorgen van de paarden en het kleinvee
– ontspannen in een natuurlijke omgeving
– meehelpen in ons voedselbos
– koken en bakken
– wandelen in het prachtige natuurgebied de Meinweg
– creatieve activiteiten
– meehelpen met klusjes op en rond het erf

Landgoed de Meinweg is niet productiegericht en naast deelnemen aan de activiteiten kan meelopen, meekijken en meebeleven ook een waardevolle dagbesteding zijn.

Wij hebben als doel een ontspannen en veilig leefklimaat te bieden voor onze deelnemers. Een bijzondere omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen.

“Een bijzondere omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen”